Kraamzorg

Tijdens de eerste controle bij ons zullen we je ook informatie meegeven over verschillende kraamzorgorganisaties. De kraamzorg moet geregeld worden voor de 16e zwangerschapsweek. In de loop van de zwangerschap zal het bureau contact met je opnemen voor een intakegesprek (telefonisch of visite).

KRAAMZORG VERZEKERD VIA DE BASISVERZEKERING

Jouw verzekeraar vergoedt kraamzorg op basis van het Landelijk Indicatieprotocol. Je betaalt een eigen bijdrage per uur. Bijkomende kosten, zoals inschrijving en het huisbezoek, worden niet vergoed via de basisverzekering. 

Wel of niet vergoeding van bijkomende kosten:
Of bijkomende kraamzorgkosten en andere kostenposten door je zorgverzekeraar vergoed worden is afhankelijk van je aanvullende verzekering en zorgverzekeraar. Controleer daarom vooraf of je een vergoeding krijgt voor bijvoorbeeld uitgestelde kraamzorg, couveuse-nazorg, blijven slapen in het ziekenhuis als je kindje op de couveuse-afdeling ligt, het kraampakket of een tegemoetkoming in de kosten van de eigen bijdrage. 
 

CHECK JE POLIS BIJ WIE JE KRAAM ZORG MAG AANVRAGEN

Kijk in je polis of je bij elk willekeurig kraambureau in jouw regio kraamzorg mag aanvragen of alleen bij kraamcentra waar jouw zorgverzekeraar een contract mee heeft. Het kan ook zo zijn dat jouw zorgverzekeraar de kraamzorg voor je regelt en je er zelf niets over te zeggen hebt. Er zijn zorgverzekeraars die kraamzorg regelen via de zogenaamde veiling. Zij geven aan dat ze kraamzorg voor jou zoeken en kraamcentra in jouw regio kunnen dan bieden voor hoeveel geld ze die zorg willen leveren.
 

AANTAL UUR KRAAMZORG

In overleg met het kraamcentrum spreek je het aantal uur kraamzorg af. Daarbij gelden de regels in het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg dat sinds 2006 in werking is getreden. Dit protocol geeft aan op hoeveel uren zorg je recht hebt op basis van je gezinssituatie en medische situatie. Het wettelijk minimum waar je recht op hebt is 24 uur. Het kraamcentrum bekijkt tijdens het huisbezoek, aan de hand van het Indicatieprotocol, op hoeveel uren kraamzorg jij recht hebt. Gemiddeld is dit 49 uur (bij borstvoeding) verdeeld over 8 dagen. Mochten er na de bevalling redenen zijn waarom je meer zorg nodig hebt dan eerder is vastgesteld, dan wordt in de kraamdagen een nieuwe indicatie gesteld de verloskundige. Zij bepaalt aan de hand van het Indicatieprotocol, hoeveel extra uren zorg nodig zijn. Het maximaal aantal uur kraamzorg bij problemen is 80 uur verdeeld over 10 dagen.