De gegeven informatie en adviezen op deze website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld, maar algemeen van aard en kunnen niet in ieder geval worden toegepast. De verloskundigen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen voortvloeiende uit de informatie van deze website. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website.