Klachtenregeling

Wij hopen dat je tevreden zult zijn over de zorg die jij van ons krijgt. Mocht dit onverhoopt niet zo zijn, dan horen wij dit graag van je, zodat we kunnen proberen de problemen op te lossen of uit te praten. 

Wanneer een gesprek onverhoopt niet mogelijk is of een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen.

De KNOV- Klachtencommissie:

  • Heeft geheimhoudingsplicht;
  • Behandelt de klacht onafhankelijk;
  • Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor van klager en aangeklaagde;
  • Doet geen uitspraak over financiĆ«le aangelegenheden;
  • Doet geen uitspraken over rechtsgevolgen.

Adres van de Klachtencommissie waar ook de klachtenregeling kan worden opgevraagd:
    
Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundige (KNOV)
t.a.v. de klachtencommissie
Postbus 18
3720 AA  Bilthoven

Na de uitspraak van de klachtencommissie blijft het altijd mogelijk je te wenden tot een rechterlijke instantie, bijvoorbeeld het Medisch Tuchtcollege.